Od stycznia 2015r. na terenie Powiatu Wągrowieckiego działa sześć nowych Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ). Dzięki temu liczba PPPZ na terenie całego Powiatu Wągrowieckiego z dwóch, zwiększyła się do ośmiu. Łatwiejszy dostęp do PPPZ zyskali w szczególności mieszkańcy gmin: Gołańcz, Mieścisko i Wapno (do tej pory na terenie Powiatu Wągrowieckiego działały tylko dwa PPPZ w mieście Wągrowiec).

Po co PPPZ?

Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego, którzy chcą korzystać z usług świadczonych przez wybrane Urzędy Powiatu Wągrowieckiego drogą elektroniczną (e-usług) muszą wykonać trzy proste kroki. Dwa pierwsze z nich wykonywane są w domu przed komputerem [http://euslugi.wagrowiec.pl/o-epuap].

Ostatni trzeci krok związany jest z koniecznością wizyty w Punkcie Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ). Wizyta w PPPZ musi odbyć się nie później niż 14 dni od złożenia wniosku o profil zaufany na ePUAP (krok 2).

Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) są zatem niezbędne do korzystania z e-usług!

profilUrzędy w których powstały PPPZ:

  1. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – ul. Kościuszki 15, Wągrowiec,
  2. Urząd Miejski w Wągrowcu – ul. Kośzciuszki 15a, Wągrowiec,
  3. Urząd Gminy w Wągrowcu – ul. Cysterska 22, Wągrowiec,
  4. Urząd Miasta i Gminy Gołańcz – ul. Dr. P. Kowalika 2, Gołańcz,
  5. Urząd Gminy w Mieścisku – Plac Powstańców Wielkopolskich 13, Mieścisko,
  6. Urząd Gminy w Wapnie – ul. Świerczewskiego 1A, Wapno

Jak to sfinansowano?

Sześć nowych Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) w wybranych Urzędach Powiatu Wągrowieckiego zostało utworzonych w ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”. Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 15% stanowią wkład własny Urzędów biorących udział w projekcie i zostały wniesione w formie niepieniężnej.

Zatem dzięki determinacji władz wybranych Urzędów Powiatu Wągrowieckiego mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego zyskali łatwy dostęp do e-usług bez konieczności angażowania środków własnych.

Partnerzy projektu: