Aby rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez wybrane Urzędy Powiatu Wągrowieckiego drogą elektroniczną (e-usług) należy wykonać trzy proste kroki: 

MTD - wycinek

1. założyć konto na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – czynność wykonywana przez internet*,

2. złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego - czynność wykonywana przez internet*,

3. otrzymać potwierdzenie założenia profilu – konieczność jednorazowej wizyty w Urzędzie**.

 

* - zobacz instrukcję dla dwóch pierwszych kroków 

** - zobacz instrukcję dla kroku trzeciego

Po wykonaniu tych trzech prostych kroków wybrane Urzędy Powiatu Wągrowieckiego będą dla Państwa otwarte 24h na dobę i 7 dni w tygodniu, a większość czynności związanych z załatwianą sprawą będą mogli Państwo wykonać siedząc wygodnie w domu przed komputerem.

Powyższe umożliwia właśnie elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)!

Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  1. Obywatelami a administracją
  2. Przedsiębiorcami a administracją 
  3. Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

ePUAP dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego

Dzięki projektowi „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaangażowaniu w jego realizację władz wybranych Urzędów Powiatu Wągrowieckiego również mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego od 2015r. mogą korzystać z e-usług. Pełny katalog e-usług świadczonych aktualnie dla Państwa znajduje się tutaj.

Partnerzy projektu: